Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
xCs
Xuất hiện:
22 Tháng sáu 2016
Châm ngôn
Live to Excess
Giới thiệu về
Trang web
Xếp hạng của Team
Excess Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[xCs]TyrannyofExcess Người lập Team 25 Tháng ba 2018 13 Tháng tám 2018 - 6:39 pm
[xCs]IYIastA Team Captain 10 Tháng năm 2018 32 phút trước
[xCs]Riven_ Team Captain 10 Tháng năm 2018 17 Tháng tám 2018 - 8:48 pm
[xCs]Seeyoulatter_ Thành viên 10 Tháng ba 2018 17 Tháng tám 2018 - 12:26 pm
[xCs]_sU Thành viên 23 Tháng sáu 2016 9 Tháng tám 2018 - 1:41 am
[xCs]Melancolia_ Thành viên 16 Tháng một 2017 11 Tháng tám 2018 - 7:28 pm
[xCs]CaMp2gg_ Thành viên 22 Tháng sáu 2016 13 Tháng tám 2018 - 7:14 pm
[xCs]ViVo_ Thành viên 11 Tháng ba 2018 Hôm qua, 7:08 pm
[xCs]shibalba Thành viên 16 Tháng sáu 2018 Hôm nay, 12:32 am
[xCs]HumTum Thành viên 24 Tháng tư 2017 Hôm nay, 8:56 am
[xCs]el_totoro Thành viên 11 Tháng năm 2018 49 phút trước
[xCs]Seeyousoon_ Thành viên 22 Tháng bảy 2018 6 Tháng tám 2018 - 11:19 am